skip to Main Content
ægte lavenergi

Se dig for, når du vælger lavenergihus

Lavenergi er ikke bare lavenergi. Mange huse bliver i dag præsenteret som lavenergibyggeri med energimærke A2020. Men viste du, at man med bygningsreglement 2018 har lempet på de tidligere skrappe krav til energimærkningen?

Et enigt folketing indgik i 2008 en energipolitisk aftale om at stramme kravene til energi forbruget i fremtidens huse. Frem imod 2020 skulle forbruget nedbringes med 75%. Hos Holm Huse har vi i alle år haft fokus på lavenergi, så vi var allerede nået langt i udviklingen. Men med disse nye skrabe krav måtte vi tænke nyt for at komme i mål. Vi tog udfordringen op og startede udviklingen af vores eget element system. Målet var at skabe et af Danmarks bedst isoleret huse, og opnå kravet fra Folketinget uden brug af andre supplerende energikilder såsom solceller eller jordvarme anlæg hvilket ville gøre løsningen dyre. Vi nåede i mål og kunne allerede fra 2017 præsentere de første huse med vores patentanmelde element IsoKon+ som overholdt alle de forventede krav til 2020.

Desværre valgte man i forbindelse med bygningsreglementet 2018 at aflyse de forventede krav til 2020, og i stedet gøre det frivilligt. Man mente at det ikke var privatøkonomisk rentabelt at opnå, da kravene oftest kun kunne opnås ved at bl.a. bruge solceller. Hos Holm Huse havde vi netop bevist at dette absolut var muligt både til rimelige priser og uden brug af ”hjælpemidler”, så vi var selvfølgelig uforstående overfor denne ændring. Men uanset er vi stolte af vores produkt og at missionen lykkes, så vi har selvfølgelig ikke lempet på vores krav til os selv, og levere fortsat Danmarks nok bedst isoleret hus som fortsat overholder de tidligere skrappe krav og endda mere til.

Du kan læse mere om energimærkningen her på energistyrelsens hjemmeside

lavenergi

Du kan se energimærker for alle nyere huse i Danmark via www.boligejer.dk . Energirapporter er udarbejdet af tredjeparts energikonsulent og er et godt grundlag for at sammenligne energimærker. Når du sammenligner energimærker så bemærk f.eks. transmissionstab (varmetab gennem vinduer og døre), tæthedskontrol (ved nyere energimærker A2020), Det beregnede energiforbrug pr. kvadratmeter (varmt vand, ventilation og varme) samt udregning for det egentlige varme forbrug alene nederst i rapporten.

Back To Top GDPR Cookie-samtykke med Real Cookie Banner